Sekretesspolicy

Vi på Widesjö respekterar självfallet din integritet. Generellt sett kan du besöka Widesjö på webben utan att behöva berätta för oss vem du är eller avslöja någon information om dig själv. Det finns dock tillfällen när vi kan behöva information av dig, så som ditt fullständiga namn, din hemadress och telefonnummer.

Om du väljer att ge oss personlig information via vår webbsida som vi t.ex. behöver för att kommunicera med dig eller behandla din order, är det vår avsikt att låta dig vet hur vi kommer att använda denna information. Om du ber oss att inte använda denna information för att kontakta dig i framtiden kommer vi att respektera dina önskningar.

Information som samlas in viaWidesjö används internt på Widesjö för tre huvudsakliga syften. I första hand samlar vi information för att avgöra hur vi kan förbättra vår webbsida genom att se vilka områden, funktioner och produkter som är mest populära. För det andra samlar vi information för att skräddarsy/individanpassa webbsidan för våra kunder. Till exempel, kan vi komma att rekommendera produkter eller funktioner till dig baserat på vad du har gillat tidigare. Till sist håller vi koll på de domäner som personer besöker oss från. Data som samlats in via Widesjö analyserar vi enbart internt för trender och statistik. Vi varken säljer, hyr, lånar ut eller överför någon personlig information från våra kunder till någon oberoende tredje part. Personuppgifter skyddas självklart förutom av Widesjö sekretesspolicy även av tillämplig lag på respektive marknad.